Tag: pewność siebie

pewność siebie

Pięć kroków do zwiększenia pewności siebie

Bez pewności siebie, czyli znajomości swojej wartości, zasobów, możliwości, ale także ograniczeń, nie jesteśmy efektywni, nie podejmujemy wielu korzystnych dla nas działań z obawy przed ryzykiem i możliwością porażki, rezygnujemy ze swoich potrzeb, nie umiemy stawiać granic lub po prostu nie rozwijamy siebie i swoich relacji. Brak poczucia własnej wartości często wynika z braku samoakceptacji, dlatego sprawdź, jak możesz zbudować…

Read more