Nasza osobowość ma ogromny wpływ na decyzje, które podejmujemy, uczucia, które odczuwamy, sposoby radzenia sobie z danymi wyzwaniami,  problemami i całą masą innych doświadczeń, które niesie życie.  Mówiąc krótko, wszystko to, co robisz, w dużej mierze wypływa z twojej natury, dlatego znajomość typów osobowości pozwoli nam nie tylko poznać i zrozumieć siebie lepiej, ale także podejmować decyzje, które nie będą obarczone poczuciem winy lub postrzeganiem siebie jako wyobcowanego.

 

Carl Gustaw Jung, szwajcarski naukowiec, psychiatra i psycholog, ustanowił aż 16 typów osobowości, z kolei Hipokrates już w czasach starożytnych wyodrębnił cztery: 

    – sangwinik -optymista,

    – choleryk – impulsywny,

    – melancholik – myśliciel,

    – flegmatyk – powolny.

Sprawdź, za darmo,  do której z szesnastu typów osobowości należysz dzięki testowi MTBI.

                                                    TEST 

Pochwal się wynikiem na Facebooku i Instagramie.

 

Leave a comment