Słownik terminów psychologicznych

 

źródło: unsplash
źródło: unsplash

Wszyscy chociaż raz mieliśmy styczność z tymi terminami, ale cóż one dokładnie oznaczają?

Wyjaśniamy!

ABX – to procedura eksperymentalna.
Czym jest abulia? To spadek umiejętności do inicjowania działania albo myślenia.
Czym jest aura w psychologii? Aura jest subiektywnym odczuciem, które zazwyczaj poprzedza napad padaczkowy bądź migrenowy.
Ataksja sensoryczna – jest inaczej określana bezładem ruchowym. Częściowa bądź całkowita dysfunkcja określonych czynności ruchowych.
Annoyer – ten termin pochodzi z języka angielskiego i oznacza bodziec o nieprzyjemnych bądź szkodliwych właściwościach. Poznając annoyer organizm uczy się go unikać albo przed nim uciekać.
Anikonia – jest pojęciem używanym do określenia stanu, kiedy jednostka nie jest w stanie wyobrazić sobie pewnych rzeczy.
Anozogozja – jest pojęciem stosowanym do określenia sytuacji, w której jednostka nie chce sobie uświadomić, że jest chora bądź upośledzona.
Apestat – pojęcie to jest czasami używane do określenia obszaru w podwzgórzu, który może mieć wpływ na apetyt.
O czym mówiła reguła Humpty-Dumpty?
Reguła Humpty-Dumpty jest zasadą, która mówi o tym, że terminy używane w nauce często są mylące. Twórcą tej reguły jest L. Carroll, który w dialogu wypowiadanym przez swojego bohatera umieścił następujące słowa: „Kiedy używam słowa, to znaczy ono właśnie to, co chcę, aby znaczyło – ani mniej, ani więcej”. Psychologowie uważają, iż podobnej reguły używają naukowcy, którzy chętnie posługują się neologizmami.

 

Czym jest ślepota smakowa?
Ślepotą smakową nazywa się brak umiejętności wyczuwania smakiem niektórych substancji. Czasem substancja ta jest niewyczuwana po prostu w pewnym stężeniu, w innym będzie wyczuwana.
Dawniej sądzono, że niektórzy ludzie nie wyczuwają w ogóle pewnych substancji, ale teraz wiadomo już, że „ślepota” na te smaki nie jest całkowita. Substancje są wyczuwalne, gdy ich stężenie jest większe.
Co to jest atawizm?
Atawizmem określa się ponownie ujawnienie się cechy, która nie ujawniała się w kilku ostatnich pokoleniach. Atawizm jest dowodem na to, iż cechy genetyczne nie zanikają, natomiast mogą pozostać uśpione przez jakiś czas, a potem ponownie się ujawnić.
O atawizmie można mówić jeszcze w przypadku, gdy mamy do czynienia z ponownym wystąpieniem pewnych pierwotnych zachowań.

Leave a comment