Sztuka ma wielopłaszczyznowy wpływ na osobę, która uczestniczy w procesie jej współtworzenia. Terapia przez sztukę bazuje na równoważnych elementach: twórczości oraz terapii. Kreacja wpływa terapeutycznie, pomaga w wyrażaniu ekspresji. 

Specyficzny, twórczy charakter aktywności daje jednostkom uczestniczącym w zajęciach poczucie sprawstwa oraz poczucie przekierowania wewnętrznej aktywności na zewnątrz. Terapia przez sztukę obejmuje takie formy terapii, które stosują artystyczne formy wyrazu, mające doprowadzić uczestników do pozytywnych zmian.

Badacze definiujący termin arteterapii wymieniają jej dwa znaczenia – szerokie i wąskie. 

Szerokie rozumienie

W tym przypadku arteterapia rozumiana jest jako forma metody terapeutycznej, w ramach której wykorzystuje się sztukę i przeróżne formy aktywności artystycznej. W tym właśnie, szerokim ujęciu, jest rozumiana jako wyspecjalizowana forma psychoterapii, która wykorzystuje kreację artystyczną do poprawy dobrostanu człowieka. 

Zakres szczegółowy tej formy terapii dotyczy:

– nauczania prawidłowych reakcji emocjonalnych, 

– nabywania umiejętności nazywania uczuć i emocji oraz wyrażania ich,

– wspomagania wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju, 

– inicjowania działań, które rozwijają ekspresję własną (spontaniczność),

– zwiększenie poziomu samowiedzy, samoświadomości oraz samoakceptacji, 

– uwalniania i odreagowywania negatywnych emocji. 

Pamiętajmy, że podstawą każdej kulturyNORMY i WARTOŚCI. Dają one ludziom poczucie sensu i stanowią zespół wskazówek „Jak postępować?”.

W więzieniu bogaty świat zmysłowy każdego człowieka ulega zubożeniu. Nina Mulawa Z Instytutu Pedagogiki Uniwersytety Wrocławskiego przeprowadziła badania, w których zobrazowała jak życie w zamknięciu wpływa na ludzi oraz jak jakie znaczenie skazani nadają działalności twórczej – jakie zmiany w nich zachodzą. 

Skazani zauważali, że twórczość wymaga:

– cierpliwości i opanowania, 

– fantazji,

– wyobraźni, 

– „rozumu i serca”. 

Dzięki arteterapii osadzeni mogą

– spożytkować wolny czas na pracę z innymi oraz własnym wnętrzem, 

– rozwijać się,

– pokazać, że coś potrafią,

– po części zrehabilitować zło, które uczynili.

Zmiany zauważalne podczas arteterapii:

– poprawa jakości życia emocjonalnego osadzonych,

– rozwaga w działaniu,

– nauka cierpliwości,

– nabranie pewności siebie, 

– poczucie spełnienia, satysfakcji,

– poczucie bycia lepszym człowiekiem,

– wyciszenie,

– nauka nazywania emocji poprzez wyrażanie ich sztuką, 

– skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach, 

– niwelują poczucie samotności oraz odrzucenia – grupa daje im poczucie akceptacji.

Wyraź swoją opinię na ten temat na naszym Instagramie i Facebooku.

 

Leave a comment