Młodzież się stoczyła na dno i bliski jest koniec świata – przekonywał 4 tysiące lat temu pewien nieznany człowiek, który wyrył to zdanie pismem klinowym na jednej z kamiennych tablic. Sokrates czy Arystoteles również przepowiadali zgubę kolejnym pokoleniom, czy słusznie?

Latarka dla niewidomych, wykrywacz smogu elektromagnetycznego, bezinwazyjne dojście do raka czy zabezpieczenie przejazdów kolejowych- to tylko niektóre z wielu wynalazków, które opracowali młodzi ludzie, którzy osiągneli zaledwie 16 lat i mniej. Ponadto młodzież angażuje się w wiele społecznych inicjatyw, które nie tylko wspierają, ale także zmieniają i kształtują środowisko. Często to właśnie młodzi, bez niczyjej pomocy, tworzą inicjatywy, z których korzystają kolejne pokolenia. Jedną z nich jest stowarzyszenie Młodzi dla Polski, które działa w Słupsku i okolicach. O tym właśnie przedsięwzięciu opowiada Paweł Rudnik – prezes słupskiego oddziału organizacji.

Paweł Rudnik – prezes słupskiego oddziału stowarzyszenia

Czym właściwie zajmuje się stowarzyszenie Młodzi dla Polski?

Paweł Rudnik: Podtrzymujemy tradycję narodową i kształcimy z jej zakresu. Pielęgnujemy świadomość narodową i postawę obywatelską. Staramy się promować wśród młodych ludzi idee patriotyzmu oraz budować wspólnotę osób, które będą  zaangażowane  w sprawy naszej Ojczyzny. Organizujemy konferencje naukowe, panele dyskusyjne, debaty, spotkania z zasłużonymi dla naszej Ojczyzny. Tworzymy akcje charytatywne i dobroczynne, w tym zbiórki publiczne i bale. Współpracujemy z różnymi instytucjami i innymi organizacjami studenckimi, młodzieżowymi i naukowymi w kraju i za granicą. Jesteśmy jednym z najbardziej znanych stowarzyszeń studenckich w naszym kraju. Młodzi dla Polski powstało w 2012 roku w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz słupski oddział działający na Akademii Pomorskiej w Słupsku jest jednym z czterech ogólnopolskich oddziałów studenckich Młodych dla Polski, który założyłem w 2019 roku. Działamy również na uniwersytecie w Warszawie, Gdańsku oraz Rzeszowie.

 Dlaczego warto należeć do Waszego stowarzyszenia?

Warto należeć do naszej Młodych dla Polski, ponieważ aktywne działanie w studenckich i kołach naukowych to przede wszystkim szansa na zdobycie cennego doświadczenia. Angażując się w przygotowanie  wydarzeń, konferencji, paneli dyskusyjnych, można poznać kreatywnych i inspirujących ludzi, a to ważne w kontekście jakiejkolwiek pracy zawodowej, do której każdy student jest przecież przygotowywany podczas kształcenia się. Naszą organizację tworzą wspierający się ludzie, którzy często pozostają przyjaciółmi na resztę życia. Nic nie łączy bowiem lepiej niż wspólne wartości. Przynależność do stowarzyszenia Młodzi dla Polski to także szansa na odbycie ciekawych staży czy wolontariatów.  

Jakie macie cele na najbliższy rok?

wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie

 – Mamy bardzo szerokie plany. Chcemy wyjść z inicjatywą budowy pomnika Witolda Pileckiego w Słupsku. Pilecki to postać wyjątkowa, wzór do naśladowania. Żyjemy w takich czasach, w których szczególnie  młodzi ludzie  potrzebują autorytetów, a Rotmistrz Pilecki nadaje się do tego idealnie. Postać tego wybitnego człowieka będziemy chcieli również  bardziej przybliżyć studentom oraz młodzieży ze szkół średnich w Słupsku podczas organizowanych prelekcji i wystawy historycznej. Planujemy także w tym roku akademickim stworzyć panele dyskusyjne oraz debatę polityczno-społeczną. Ponadto zarezerwowaliśmy kilkanaście wystaw Instytutu Pamięci Narodowej, które będzie można obejrzeć w murach  naszej uczelni.   Mam ogromną  nadzieję, że wszystkie nasze plany i pomysły zrealizujemy.

Tego Wam życzymy, ale czy to znaczy, że zapraszacie do dołączenia do Was nowych członków?   

– Tak, zapraszamy studentów, którym są bliskie wartości takie jak wolność i patriotyzm. Dołączcie do słupskiego oddziału Młodych dla Polski lub do oddziałów w Gdańsku, Warszawie lub Rzeszowie.

Jak pisał Cyprian Kamil Norwid “Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek“,  dlatego musimy działać na rzecz naszego kraju. To my, młodzi ludzie, jesteśmy przyszłością Polski. Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy, to również wiele różnego rodzaju aktywności w tym  stowarzyszenia studenckie i koła naukowe, które są miejscem działania na rzecz Ojczyzny. Zgłoście się do nas poprzez nasz fanpage na Facebooku lub poprzez pocztę mailową.

Jakimi sukcesami możecie się dotąd pochwalić?

– Każde wydarzenia organizowane przez nas  było w pewnym sensie sukcesem, ponieważ wniosło  coś dobrego dla społeczeństwa. Podczas dwuletniej działalności odbyło się kilkanaście prelekcji prowadzonych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz osób zasłużonych dla naszego regionu – między innymi Pana Edwarda Mullera. Zostały także sprowadzone wystawy historyczne z IPN-u, które było można obejrzeć w murach naszej uczelni. Organizowane przez nas wystawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów oraz osób spoza uczelni i na stałe wpisały się w naszą działalność. Dzięki nam odbyło się także szkolenie Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Udało nam się również zrealizować akcję przybliżającą Polską historię studentom z zagranicy. Wówczas rozdaliśmy ponad 150 książek. Były to Przewodniki  po historii Polski przełożone na język angielski. Teksty otrzymali studenci z Turcji, Rosji, Włoch,  Macedonii, Indii, Kazachstanu, Rumunii Ukrainy oraz Białorusi, ale to nie wszystko. Chyba naszym największym sukcesem był dwudniowy Kongres Polska Wielki Projekt, który współoragnizowalismy z Fundacją Polska Wielki Projekt oraz fundacją Lex Humana. Celem kongresu była dyskusja o szansach i wyzwaniach stojących przed regionem i jego społecznością. 

Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów.

Paweł Rudnik

Na pytania odpowiadał Paweł Rudnik– prezes Młodych dla Polski Słupsk, aktywny działacz społeczny, student studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prelegent VI międzynarodowej konferencji naukowej, pt.  Bezpieczeństwo Państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa oraz moderator Kongresu Polska Wielki Projekt w panelu ‘’ Uczelnie lokalne szansą dla regionu.

Instagram 

Leave a comment